Kreveti za negu bolesnika mogu biti mehanički, električni ili hidraulični. Deo za ležanje može biti iz jednog, tri ili četiri dela radi postizanja što udobnijeg položaja za pacijenta, sa ili bez ograde. Krevet može imati mogućnost postavljanja pacijenta u Trendelenburg položaj. Ako krevet ima točkove, oni su antistatični a dva točka su obavezno sa kočnicama iz sigurnosnih razloga. Krevet može imati i odbijajuće točkove na uglovima, radi lakšeg kretanja kroz prostorije i vrata. Uz krevet se može postaviti i trapez kako bi se pacijent sam podizao i samim tim vežbao muskulaturu. Trapezi mogu biti fiksirani za krevet ili slobodno stojeći, sa točkovima radi lakšeg prenosa.

Kreveti