Dizalice mogu biti električne ili hidraulične. Uz dizalicu se isporučuje standardna korpa za prenos pacijenta (sa ručkom za pridržavanje) ali kao opcije postoje i korpe sa potporom za glavu, rupičaste za spuštanje u vodu, ojačane za veoma teške pacijente itd. Takodje postoje i specijalne dizalice koje pacijenta mogu spustiti na nulti nivo tj na pod, radi vežbanja ili u bazen.

Dizalice