Puls oksimetar

Puls_oksimetar.jpgPuls_oksimetar
Opis:

PULS OKSIMETRI

Karakteristike uređaja:
- merni opseg saturacije: 70% - 100%
- tačnost merenja: za saturaciju ± 2%; za puls ± 2 bpm (udar u minuti)
- malih dimenzija: 73 mm x 37 mm x 38 mm
- težina: oko 50 gr
- jasan i lak za očitavanje OLED ekran
- kompaktan dizajn, lak za upotrebu (anti-movement design)
- kompletan uređaj sa senzorom
- brzo očitavanje SpO2 i pulsa
- lak za nošenje i za brzu kontrolu
- grafički prikaz pulsa
- indikator signala SpO2 i pulsa
- zvučni signal pulsa
- vizualne alarmne funkcije
- koristi 2xAAA baterije za napajanje
- automatsko isključivanje kada nije u upotrebi posle 10 sekundi
- 30 sati neprekidnog rada
- A310 U ima USB priključak za PC. Ponaša se kao USB flash memorija sa kapacitetom od oko 90 sati neprekidnog snimanja podataka. Uz uređaj se dobija kabl za povezivanje sa računarom i instalacioni CD sa software-om. Program omogućava grafički prikaz dobijenih podataka na nekoliko načina što je pogodno za stalni monitoring pacijenta I kliničke studije. Svi grafički prikazi se mogu štampati.

Fingertip (vrh prsta) puls oksimetri spadaju u male dijagnostičke aparate. Mere saturaciju tj. zasićenje hemoglobina kiseonikom u arterijskoj krvi u miru (SaO2) i puls (udar/min.). Potpuno su digitalni i sofisticirani. U obliku su štipaljke. Sastoje se od izvora svetlosti (dioda), senzora za svetlost (foto ćelija) i ekrana (LED/OLED). Saturacija se meri spektrofotometrijski na osnovu razlike u boji arterisjke i venske krvi. Različite vrednosti talasnih dužina u spektru crvene boje (red, infra-red) mikroprocesor pretvara u procente saturacije. Puls se meri fotoelektričnom pletizmografijom. Zapremina krvi u kapilarnoj mreži jagodice prsta, koja je određena srčanom sistolom, određuje količinu svetlosti u jedinici vremena koju mikroprocesor pretvara u pulsni udar. Vrednosti saturacije i pulsa se očitavaju na ekranu uređaja. Rezultati SaO2 dobijeni na ovaj način su ne-invazivni ali nisu tako tačni kao vrednosti koje se dobiju invazivnom metodom tj. gasnom analizom iz uzorka krvi. Mogu se koristiti samo kao orijentacijsko merilo zasićenosti krvi kiseonikom. Normalne vrednosti saturacije se kreću između 95-100%. Puls oksimetre koriste lekari, pacijenti, radnici teških i veoma opasnih zanimanja, rekreativci i sportisti. Pored koncentratora kiseonika, ovaj uređaj je nezamenjiv kod lečenja i praćenja hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) i bronhijalne astme. Takođe se koristi za praćenje drugih hroničnih bolesti i stanja kao što su kardiovaskularne bolesti, oštećenje kapilara na donjim ekstremitetima kod dijabetesa, poremećaji spavanja praćeni povremenim prestankom disanja, strah kod fobija neuroze srca itd.. Saturacija krvi se meri i u hitnim stanjima praćenim krvarenjima sa vitalnom ugroženošću gde se brzo treba orijentisati o mogućem nastanku hipovolemijskog šoka. Usled cirkulatornog šoka u ovim stanjima nema dovoljnog snabdevanja tkiva kiseonikom i brzo dolazi do hipoksije i  pretnje od smrtnog ishoda. Svi prikazani modeli pulsnih oksimetara su registrovani kod Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.