Inhalator

Inhalator
Opis:

 

Kompresorski inhalator A500LW03 je malih dimenzija, raspršuje lekovitu supstancu do čestica veličine 5 mikrona i služi za terapiju inhalacije lekovitih supstanci. Prednost ove terapije u lečenju HOBP (hronična opstruktivna bolest pluća) i astme nad madikamentoznom se ogleda u direktoj aplikaciji leka na sluznicu disajnog puta. Zbog načina primene ovakva terapija je vrlo efikasna a sistemske komplikacije i neželjena destva leka su svedena na minimum. Ovo medicinsko sredstvo je registrovano kod Agencije za registraciju lekova i medicinskih sredstava Srbije. U pogledu funkcionalnosti ovaj model inhalatora zadovoljava sve evropske standarde kvaliteta.